Общинска избирателна комисия Дряново


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Дряново, 13.04.2020

ОТНОСНО: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Христо Кирилов Димитров избран за общински съветник в община Дряново с Решение № 151-МИ/03.04.2020г. на ОИК Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията му, като лице избрано за общинският съветник.

Постъпило е уведомление с вх. № 0801-39/06.04.2020г. по описа на Общински съвет Дряново, подписано от Христо Кирилов Димитров, избран за общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна).

В уведомлението се твърди, че г-н Димитров не желае да встъпи в пълномощията на  общински съветник в община Дряново. Посочил е,  че  това негово решение е поради лични причини.

ОИК-Дряново констатира, че с Решение №151-МИ от 03.04.2020г. комисията е обявила за избран за общински съветник в Община Дряново Христо Кирилов Димитров, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна), като същият не е положил клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и пълномощията му не са възникнали.

ОИК-Дряново приема за установено, че е налице правна възможност, при която общинския съветник, по собствено желание може изрично да заяви, че не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник. В тази връзка и съгласно изявлението на г-н Димитров са налице обстоятелства, при които избраният  за общински съветник не желае да встъпи в пълномощия. Тази хипотеза е обективирана в чл. 458, ал.1 от ИК и чл. 30, ал.4, т.3 от ЗМСМА и е основание за обявяване на избор за общински съветник следващият в листата кандидат. На ОИК-Дряново служебно е известно изборът на кандидатите за общински съветници по листи отразено в Решение № 116-МИ/28.10.2019г. на ОИК-Дряново, където е посочено, че следващ избран кандидат е Стефка Борисова Пенкова.

 На основание чл. 458, ал.1 от ИК, чл. 30, ал.7, във вр. с ал.4, т.3 от ЗМСМА ОИК-Дряново е задължена на обяви за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

ОИК-Дряново приема, че с оглед възникналото извънредно положение в страната обявено на 13.03.2020г. от Народното събрание на Република България, разпоредбата на чл.6а, ал.1 приети със ЗИД на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., в сила от 09.04.2020г. са налице основания за приемане на настоящото решение при условията на неприсъствено гласуване. Гласуването ще се проведе, чрез полагане на подпис лично от всеки член на ОИК Дряново върху настоящото решение, както следва:

 

Николай Петков Миланов:        ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………           

Апостол Апостолов Матев:        ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Мирослава Христова Пенчева:  ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Дария Димитрова Съчкова:        ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Виолета Димитрова Иванова:    ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Димитър Николов Димитров:    ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Донка Маринова Атанасова:      ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Иванка Илиева Христова:         ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Ирина Кънчева Стайкова:          ЗА:  …………………           ПРОТИВ: …………………

Николинка Бончева Колчева:    ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Радослав Илиянов Райков:        ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Тодор Обрешков Тодоров:        ЗА:  …………………             ПРОТИВ: …………………

Христина Христова Петкова:    ЗА:  …………………              ПРОТИВ: …………………

 

ПРЕДВИД изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.24 ИК , във вр. с чл. 30, ал.7, във вр. с ал.4, т.3 от ЗМСМА, ОИК – Дряново

РЕШИ:

 1. Прекратява пълномощията на Христо Кирилов Димитров, избран за общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна).
 2. Обявява за общински съветник в община Дряново Стефка Борисова Пенкова издигната от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна), на която да се издаде удостоверение.

Указва на Общински съвет Дряново, че на основание чл. 30, ал.9 от ЗМСМА, преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

На основание чл. 30, ал.8, предложение второ от ЗМСМА  решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението на общинската избирателна комисия  да се изпрати на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Николай Петков Миланов

Секретар: Дария Димитрова Съчкова

* Публикувано на 13.04.2020 в 16:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 155-МИ / 07.07.2020

  относно: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

 • № 154-МИ / 18.05.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Стефан Янков Енчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за прекратяване пълномощията на общинският съветник при подаване на оставка.

 • № 153-МИ / 23.04.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

всички решения